Pulsas sustoja

Kai pulsas sustoja

Tampa ramu

Ateina mirtelė

Šaligatvio keliu

Sustingsta, nurimsta

Sustoja, suploja

Vėl sveikinu tave

Su nauju gimimu