Categories
Pagrindinis

Laikas nelaukia

Laikas vis sukasi ratu,

Nešdamas gyvybę į savo naują pradžia,
Kai būna aplink tylu,

Žinok, tai laikas tinklus audžia.
Ne mirtis ir ne gimimas, jo vertė!

Jo būtis tai naujas patyrimas jo bekraščiame name
Sustingusios ir pavargusios

Bekraščio laiko bėgime
Laike! Saugok mūsų sielas,

Taip kaip saugai tu pats save!