Truputį

Truputį gėrio, truputį blogo

Truputį melo, truputį tiesos.

Truputį balto, truputį juodo.

Truputį pykčio, truputį meilės tyros.

Truputį savęs, truputį tavęs

Truputį nieko, truputį visko.

Truputį, tiktais truputį….

Įkvėpimas

Įkvėpimas, padėties stoka

Galvoje burzgimas, vėl įjungta mašina
Vėl saulelė šviečia, vėl graži diena

Kam tau mano vardas, balzgana dalia?

Kava

Vėl rytas

Už lango medžiai šnabžda
Vėl vėsina mus gaiva
Vėl rytas

Vėl saulė

Vėl gardi ryto kava

Vienišos

Vienišos eilės

Varguolio dalia
Sustingęs gyvenimas

Pabaigos pradžia
Apkartusi duona

Vėl stingsta delne
Tai mano likimas

Gyvenimo eigoje

Kodėl ir kam?

Kodėl ir kam?

Aš vėl klausiu savęs,
Kodėl ir kam?

Aš einu nuo tavęs.
Kodėl ir kam?

Man ta meilė!
Kodėl ir kam?

Aš vis tave menu…

Po pasaulį

Po pasaulį aš keliauju

Savo kryžių aš nešu
Sutinku vis naują dieną

Sustoti eiti neketinu.
Vėl sužibo, sužaibavo

Vienatvės dienos griaustiniu.
Ar pajėgsiu, ar sustosiu?

Būt su tavim kartu?
Saulės vėjas ir gaivus lietus

Mano palydovai į gimtus namus
Saulės žiūpsnio ir gaivos

Meilės Viešpačio tyros.
Vėl ir vėl meldžiu aš ten

Kur gyvena angelai
Kur nuoširdus juokas

Kur su tavim aš esu…