Banguoja

Banguoja mintys

Vėjelis pučia

Pavasaris čiulba

Vėl žydi jisai

Sau juda, linguoja

Sau čiauškia gražiai

Su saule vėl kyla

Su lietumi plaukia

Pavasaris atėjo

Viskas sužydėjo

Žiedais linguoja medžiai

Ir aš kartu

Pavasario meilė vėl žybsi

Ten aš ir tu