Dėl ko ir kam

Dėl ko ir kam aš tave myliu

Dėl ko klausau prakeiktų kalbų?
Kam aš savo duoną kasdienę dalinu

Kam aš stoviu tarp dviejų karių
Supratimas mano aiškus

Gyvenimo likimas subtilus
Jei tu būtum čia, taptų viskas aišku

Bet kolkas, aš einu savuoju keliu