Įkvėpimas

Įkvėpimas, padėties stoka

Galvoje burzgimas, vėl įjungta mašina
Vėl saulelė šviečia, vėl graži diena

Kam tau mano vardas, balzgana dalia?