Jūra laukuose banguoja

Vėl ir vėl ji šiaušiasi, banguoja

Vėl ir vėl skalauja krantus

Joje daug gyvasties gyvena

Jūra ji vardu