Kai vedu

Kai vedu save tolyn,

Iš pragaišties į šviesą,

Kelias tarsi lenkia mintį

Jūra draskosi labai

 

Kelio galas, vėl naujas veidas

Gėrio glėbyje baigiu paskęst.