Kam man tai

Vis klausiu, vis ieškau aš savęs

Vėl žengęs žingsnį, į naujas erdves

Tai kam man laikas duotas su tavim

Galbūt todėl, kad mylėčiau aš tave

Kad meilė, vėl užlietų širdį

Kad būtų gera ir jauku

Tik prabudau aš iš šviesaus sapno

Atmerkiu akis – aplink tylu