Kas supras

Kas supras saulę, lietų danguje

Kas laikys šviesą savo delnuose.

Galbūt tik tie, kurie žino kas yra

Tikroji šviesa iš širdies gelmių

Meilę puoselės tenais

Dalins ją vargšams ir visiem

Ieškos gi tų kuriems sunku

Gydys jų sielos žaizdas, meilės stabūklu

Ir aš jaučiu, kad tiktai meilė

Kad tiktai ji, apgaubs, paguos ir nuramins.

Todėl kaip vaikas, nerūpestingas

Aš šypsaus ir kalbu su meile širdimi

Širdies kalba, tiesiausias kelias

Prie to, kas esi ištikrųjų, pats tu

Smagiai jaučiuosi kai ta meilė

Apima ir guodžia vėl mane