Kova dėl savęs

Daug naktų praėjo

Daug dienų nugyvenau

Vėl laikas sustojo

Vėl rimta lemtis

 

Sau pasaką sekti pabodo

Einu keliu kaip vienišas vilkas

 

Saulės atokaitoj snaudžiu prisiminimuos

Save vėl gydau ir meldžiuos

 

Kam gi skirtas toks likimas

Kai gyveni tik dėl savęs

 

Ar gyventi nori tik kūnas

Ar aplink tavęs nieko nėra?

 

Neradai dar Dievo savyje?

Nepajutai pilnatvės žmoguje?

 

Ar tik tai kas supa ir yra tik tam?

Kad gyventi ir nutilti su visam?