Liepsnelė

Jos kojų grakštumas

Siela joje graži

Naktų prasmiškumas

Ji tokia visa saldi

Kava ryto šviesoje

Nauja pradžia