Likimo gijos

Ataidi lemtim

Sugrįšta rimtim

Kas ėjo

Nuėjo

Kas krito

Tas kilo

Vėl saulė švietė

Vėl duona kvepėjo

Vėl ašaros biro

Vėl tave mylėjau.