Neliūdėk

Jūs skaitysit mano eiles

O dangus verks

Jūs žiūrėsit į dangų

O ji šypsosis

Neliūdėk, visa kas bloga

Jau praeitį

Amžinybė ir meilė

Gyvybės viltį