O kam?

O kam? Ar tam?

Tave mylėjau?

Kad paskui tavęs nekest?

Ar dėl to aš ašaras liejau?

Kad pasilikti dėl (be) tavęs?

Likimas sunkiai žmogų stumia

Link juodvarnio senų dienų..

Beprotnamio langai raudoni.

Ar būsi su manim kartu?