Naujųjų metų rytas

Tyla! … Tyla. Tyla..

Net snaigės miega danguje.

Dar oras pilnas neužmirštamų linkėjimų,

šypsenų ir fejerverkų kvaitulio…

Ir rytas žengia nuostabus

Į kiekvienos šeimos namus,

paliesdamas dar miegančius visus nematoma

Vilties skraiste

… suklykė paukštė danguje,

ką reiškia jos žinia šventa?

Irena Gosteva 2018-01-01

Tykiai

Tykiai smilksta dūmas

Šoka tylos šokį
Dūmo to gardumas

Tylos išreikštas jaukumas

Kai suprantu

Kai suprantu kas esi

Nelieka abejonių
Kelionėje link savęs

Mažiau delonių

Savastis ir „aš“

Savasties grožybės

Naujas patyrimas

Savasties puikybė

Keistas sutvėrimas
Kam klausti to

Kas jau pasakyta

Kam eiti ten

Kur jau padaryta

Suvokdamas puikybę

Nurimstu visai
Supratęs tavo beprasmybę

Judu tolyn tenai

Truputį

Truputį gėrio, truputį blogo

Truputį melo, truputį tiesos.

Truputį balto, truputį juodo.

Truputį pykčio, truputį meilės tyros.

Truputį savęs, truputį tavęs

Truputį nieko, truputį visko.

Truputį, tiktais truputį….

Įkvėpimas

Įkvėpimas, padėties stoka

Galvoje burzgimas, vėl įjungta mašina
Vėl saulelė šviečia, vėl graži diena

Kam tau mano vardas, balzgana dalia?

Kava

Vėl rytas

Už lango medžiai šnabžda
Vėl vėsina mus gaiva
Vėl rytas

Vėl saulė

Vėl gardi ryto kava

Pasakojimas apie niekutį

Vardu Niekutis aš esu

Drūtas oras ištiesų
Niekas mano Tėvas

Vėjas pučia iš pietų
Niekas niekui niekas

Prisiminimas praeitų dienų
Niekas tai tu.

Apie gėlę

Apie gėlę

Apie saulę

Apie tave

Apie meilę

Apie giesmę

Apie viską kas yra

Kad išreikšti mintį

Kad išreikšti mintį

Suvaldyti save
Pažerti daug žodžių

Ir liudyt save