Po pasaulį

Po pasaulį aš keliauju

Savo kryžių aš nešu
Sutinku vis naują dieną

Sustoti eiti neketinu.
Vėl sužibo, sužaibavo

Vienatvės dienos griaustiniu.
Ar pajėgsiu, ar sustosiu?

Būt su tavim kartu?
Saulės vėjas ir gaivus lietus

Mano palydovai į gimtus namus
Saulės žiūpsnio ir gaivos

Meilės Viešpačio tyros.
Vėl ir vėl meldžiu aš ten

Kur gyvena angelai
Kur nuoširdus juokas

Kur su tavim aš esu…

Kuriu ir kursiu

Kuriu ir kursiu iš širdies,

Ėjau ir eisiu, kol jėgos leis,
Kaip šokau taip šoksiu, kad net viskas drebės,

Kaip myliu, taip ir mylėsiu,

Kol kraujas tekės.

Prasmingas sapnas

Prasmingas sapnas

Nauja būtis
Ne blogas oras

Ne pragaištis
Tai levitacija tai sapnų rimtis

Sudirgęs rytas, nauja lemtis.

Kai tyloje…

Kai tyloje išgirsti save

Savo sielos balsą
Žinok tai aš tau vis kalbu

Apie Dievo bausmę
Tylos vaikai ir laikas supa

Vis sukasi ir sukasi ratu
Tai mano meilė vėl taria žodį

Kai liekam vieni, mudu du
Tik tyla ir aš

Kai saulė danguje

Kai ryto saulė danguje,

Vėl mėnesieną keist pradės,
Kai šiluma palies vėl tavo širdį,

Kai vėl mylėsi tu mane…

Kalbos struktūra

Kalbos struktūra yra kaip kodas,

Kaip išloštas aukso puodas,
Kalba ir žeidžia ir gydo,

Kalboje galbūt jūs pasiklydot?
Ar žodis išleistas į orą?

Ar liežuviai vėl plaka tenai?
Kur stuksi gyvenimo kodas!

Kur plaukia vėl tavo sapnai?

Kiek daug gerų…

Kiek daug gražių akių,

Į tiesą, vis žiūrinčių.
Kiek daug saulėtų valandų,

Į laimę, vis tiksinčių.
Sulaukiau naujos prasmės

Sulauksiu tos lemties, kuri,
Nuspalvins viską, saulėta diena,

Su tavim ir savastimi, eidama.

Einu į priekį

Sutelkiau jėgas, einu

Po truputį į priekį
Savyje meilę brandinu

Šitam žiauriam pasaulyje
Likimas ne lengvas man duotas, –

Todėl suprantu,
Ką bedaryčiau

Visur su meile aš einu
Ji saugo, maitina,

Ji guodžia kasdien
Be meilės likimas

Nugarmėtų, duobėn.

Gal taip…

Gal užmiršti man tave

Kol dar galiu,
Viskas pasakyta

Viduje ramu

Eilės

Eilės kaip kraujas,

Pulsuoja širdis,
Gyvenimas palaidas,

Vienoda lemtis.
Sužiūro, sustingo,

Veidai tų dienų,
Gal juoktis, gal verkti?

Kai tave menu.