Pasakos

Pasakos gimsta iš švelnumo šaltinių

Vakaro gaivos, prisilietimų švelnių
Kas jas girdi, visad supras

Kas juose gyvena, meilę atras.