Pavasaris

Kai bunda jausmas širdyje

Vėl pavasaris atėjo

Sužydės gėlės laukuose

Čiulbės paukščiai giesmę savo

Bunda ir budina lietus

Žemė gyvastį pagavus

Einam ten kur vyturys

Giesmę pavasario čiulbena