Sapnas

Jau vakaras vėl atėjo

Jau aplink, tylu, ramu
Dega, spindi languose šviesos

Viskas virsta jaukumu
Kaip bebūtų aš jau čia

Šilto patalo ir sapnų – sapne.
Vėl ir vėl jis kviečia mus

Gal įtrauks, o gal pabus
Sapnas, sapno šeimininkas

Sapno toliai purvini
Sapno tylą, sapno kelią

Miegant savyje regi.