Save randu

Save randu laukuos, miškuos

Ten pasaką ramybė seka

Tarp medžių, girių glūdumos

Savęs man slėpti ten nereikia

Miestų platybės, industrinis chaosas

Ramybės stoka, asmenybės disbalancas

Ar rasi tu save tenai?

Kur laukas, pieva, kelias, upė?

Ar paklausysi tu tylos

Kur motina gamta, tau tyliai kužda

Nubusk, nubusk atmerk akis tu vėl

Gyvenk, gyvenk, suprask ir toliau eik!