Su atgimimu

Lapai češkės

Mėnulis įkaitęs,

Saulė spindės

Vėl gyvenimas eina

Tebūna gražu

Ten, kur Dievas gyvena

Tešildo mus

Meilė, amžinojo gyvenimo

Dangus te supras

Danguj esam męs

Dievo vaikai

Gyvenimo tarnai

Sudėję rankas

Maldos ugnyje

Paliksim sunkumus

Ir kilsim aukštyn

Kur Dievas gyvena

Kur ramu ir tylu

Kur svajonė plasdena

Meilės – rojaus paukščiu

Su Atgimimu!