Sutemos akies kamputį

Temsta, ryja, klykia, bėga

Saulė sukasi aplink
Kas suprasti tamsą gali?

Kam jau sutemos širdį?
Tik likimas balzganotas

Tik sunki žmogaus dalia
Sukasi vėl sušiktas likimas

Seno filmo eigoje
Vėl ir vėl sustoja paikas

Krabas  Bostono centre
Aš juk Dievo, meilės vaikas

Aš juk didelė valia
Aš sugriausiu, aš pakeisiu

Pomidorų padaže!