Taip jau

Taip jau gyvenimas teka

Vingiais likimų

Žmogaus sutverimu

Gyvenimo gijos

Kaip medžio šakos

Kvėpuojam ir einam

Nežinodami galo

Vėl laikas sustojo

Vėl blyksi tenai

Savasties žiburėlis

Tavo tikri namai

Kažkam tai mėlyni toliai

Bet visgi tiesa

Gyvenimas srūva

Teka sava vaga

Ir aš ten stovėjau

Ir aš ten ėjau

Ir aš tave mylėjau

Kol ėmiau ir išėjau

Seliavi.