Naujųjų metų rytas

Tyla! … Tyla. Tyla..

Net snaigės miega danguje.

Dar oras pilnas neužmirštamų linkėjimų,

šypsenų ir fejerverkų kvaitulio…

Ir rytas žengia nuostabus

Į kiekvienos šeimos namus,

paliesdamas dar miegančius visus nematoma

Vilties skraiste

… suklykė paukštė danguje,

ką reiškia jos žinia šventa?

Irena Gosteva 2018-01-01

Savastis ir „aš“

Savasties grožybės

Naujas patyrimas

Savasties puikybė

Keistas sutvėrimas
Kam klausti to

Kas jau pasakyta

Kam eiti ten

Kur jau padaryta

Suvokdamas puikybę

Nurimstu visai
Supratęs tavo beprasmybę

Judu tolyn tenai

Truputį

Truputį gėrio, truputį blogo

Truputį melo, truputį tiesos.

Truputį balto, truputį juodo.

Truputį pykčio, truputį meilės tyros.

Truputį savęs, truputį tavęs

Truputį nieko, truputį visko.

Truputį, tiktais truputį….

Įkvėpimas

Įkvėpimas, padėties stoka

Galvoje burzgimas, vėl įjungta mašina
Vėl saulelė šviečia, vėl graži diena

Kam tau mano vardas, balzgana dalia?

Kava

Vėl rytas

Už lango medžiai šnabžda
Vėl vėsina mus gaiva
Vėl rytas

Vėl saulė

Vėl gardi ryto kava