Kuriu ir kursiu

Kuriu ir kursiu iš širdies,

Ėjau ir eisiu, kol jėgos leis,
Kaip šokau taip šoksiu, kad net viskas drebės,

Kaip myliu, taip ir mylėsiu,

Kol kraujas tekės.

Kai tyloje…

Kai tyloje išgirsti save

Savo sielos balsą
Žinok tai aš tau vis kalbu

Apie Dievo bausmę
Tylos vaikai ir laikas supa

Vis sukasi ir sukasi ratu
Tai mano meilė vėl taria žodį

Kai liekam vieni, mudu du
Tik tyla ir aš

Einu į priekį

Sutelkiau jėgas, einu

Po truputį į priekį
Savyje meilę brandinu

Šitam žiauriam pasaulyje
Likimas ne lengvas man duotas, –

Todėl suprantu,
Ką bedaryčiau

Visur su meile aš einu
Ji saugo, maitina,

Ji guodžia kasdien
Be meilės likimas

Nugarmėtų, duobėn.