Tuštumoj

Tuštumoj nuvysta gėlės

Stingsta vargani veidai
Tuštumoj aš lieku vienas

Ten ir baigsis viskas tuoj
Tylios gijos, tylūs žodžiai

Rimastis visur aplink
Su tyla ir aš ilsiuosi

Su tyla ir vienumoj.