Tykiai

Tykiai smilksta dūmas

Šoka tylos šokį
Dūmo to gardumas

Tylos išreikštas jaukumas