Vanduo iš vandens

Vanduo teka iš debesų

Saulės čia nematyt

Pasisėmęs tyro vandens

Jį godžiai geriu

Archaiška reta kokybė

Dangaus paslaptis

Gurkšnis gyvenimo

Atgaivinta būtis