Vėl kurk

Tyloje rašau eiles

Kuriu, kaip biednas poetas

Eilės apie laikus milžinų

Eilės juodu ant balto…

Poeto dalia, tyloje sustingus

Ar čia pasigert, ar kur dingus?

Ne, tariu aš sau

Nei šio, nei kito…

Tiesiog kurk, ir ilsėkis

Eilėse paskesk,

Kančią, išspjauk

Į eilių karą išeik

Taupyk jėgas, supratimui

Kad tavo eilės gydo

Kai skaitau, jas vėl išnaujo

Naujo ryto….