Kategorijos
Pagrindinis

Lemtyje

Lemtyje matau tave,

Tavo grožį ir simpatiją
Naktimis regiu tave

Tu mano apatija
Vėl ir vėl myliu tave

Gyvenimas ir likimas
Vėl ir vėl ir vėl ir vėl

Matosi tavo fascija

Kategorijos
Pagrindinis

Tankmėje

Tankmėje matau arimą

Lauką, pievą, kelią, upę

Atspindys praėjusios dienos

Vis skuba tuo pačiu ritmu
Naktį įmigus, kaip visada

Ateis nauja diena.

Kategorijos
Pagrindinis

Kai buvau jaunas

Kai buvau jaunas ir drąsus

Vaikščiojau po klaidžius kelius

Daug pamokų ir santykių gavau

Kol galiausiai supratau

Jei nesistengsi mielas vaike

Nei duonos, nei laiko, neturėsiu.

Įstojau į rikiuotę aš,

Kažkas supras, kažkas pasmerks.

Tik savastį suradęs naują saulę

Į šviesų rytojų, einu aš.

Tik viską ką savį neši

Yra tikroji, tavo prigimtis.

Kategorijos
Pagrindinis

Kai skandinau

Kai skandinau liūdesį tyloje

Atspindžiai rodydavo mirtį

Kai buvau šalia tylos
Kildavo triukšmas

Gyvenimo kelias nelygus
Kreipiau dėmesį į svetimus

Gyvenau ne dėl savęs
O dėl kažko kito

Tirpau kaip tirpsta cukrus vandenyje
Ir vis ėjau, ėjau ir ėjau

Kategorijos
Pagrindinis

Kai sukaisi

Kai mylės tava širdis

Ir kvėpuosi tu grynu oru
Kai kregždė skris

Kai saulė švies
Kai aš priglusiu šalimais

Ir mylėsi tu mane
O Saulele danguje

Kategorijos
Pagrindinis

Tas posmas…

Daug eilėraščiū danguj

Lietumi eilės lyja
Mudu dviese sutemoj

Meilės laužą kuriam
Liepsnoja du aistringi kūnai

Šildo širdį geismo juosta
Kam tos dienos?

Vienišame uoste…

Kategorijos
Pagrindinis

Dievo kelias, mums nežinomas

Dievo keliai nežinomi

Lemtis į priekį nenumatyta,

Samtis sriubos kasdieną

Kasdienė malda tavo lūpose.

Sujungtas laikas ir veiksmas,

Nustelbia vėlei tave.

Vėl skamba laukinis judimas

Sakant tai kas esmėje.

Kategorijos
Pagrindinis

Tarsi gėda būti tuo…

Nenusisuk, o Viešpatie, nuo sunkios žmogaus dalios

Nežudyk jo sielos.
Štai nurodyk kelią ten

Kur negėda būtų būti savimi
Ir taip trapus tas mano kūnad

Nustelbia gyvenimo gijas
Šaukia, vienišas likimas

Kas supaistys ką ten rodo Tas
Aukštybėse jis sėdi

Meile kasdien maitina mane
Saulės, ir šilto vėjo

Gaivos mano sieloje.

Kategorijos
Pagrindinis

Suprasdamas kas tikra

Suprasdamas kas tikra,

Aš einu savuoju keliu.
Daug sunkumų bepatyręs

Mokausi iš likimo pamokų
Gyvenimas vis skuba, o štai aš Įsikibęs į likimą, niūniuoju senąsias maldas

Kategorijos
Pagrindinis

Kai aš jaunas buvau

Kai aš jaunas buvau

Ir pilnas gyvybės

Linksmas dainas niūnevau

Apie laimingą jaunystę

Tik bėgantis laikas

Sustabdė mane

Supratau, kad gyvenimas

Tai viskas, tarsi kine.

Vėl krykščia kvailystė,

Jauna ir basa,

Tik kūnas suseno,

Ir tuomi pasaka baigta.