Kategorijos
Pagrindinis

Tarsi gėda būti tuo…

Nenusisuk, o Viešpatie, nuo sunkios žmogaus dalios

Nežudyk jo sielos.
Štai nurodyk kelią ten

Kur negėda būtų būti savimi
Ir taip trapus tas mano kūnad

Nustelbia gyvenimo gijas
Šaukia, vienišas likimas

Kas supaistys ką ten rodo Tas
Aukštybėse jis sėdi

Meile kasdien maitina mane
Saulės, ir šilto vėjo

Gaivos mano sieloje.