Kategorijos
Pagrindinis

Saulė šešėlio tyloje

Supas, juda saulė danguje

Spindi, atiduodama visą save

Augina ir glosto, šildo ir saugo

Kiekvieną rytą, tau labas sako