Kategorijos
Pagrindinis

Kas?

Kas pajaus tavo skausmą?

Ašaras riediejusias skausme

Kas paims tau už rankos

Nuves kur liejasi tyla,

Kas paguos kai skauda sielą

Kas išties tau draugo ranką

Kas mylės visad tave?