Kategorijos
Pagrindinis

Ryto asorti

Danguje sužibo žvaigždės, aplinkui gera ir tylu

Virtuvėj krosnis rūsena su žaru

Kepa duona ir mėsa, ot gera šiandien puota!

Rytą kėlęs, daug nudirbai

Skamba ryto bažnyčių varpai

Kviečia rytas į naują dieną, ten ir gimė, pats tasai..

Ryto saulė daug dorybės, savitu tyrumo ir gaivos

Sako anksti kėlęs ir anksti vedęs nenusivilsi, daug kam tai atrodo netiesos

Melas, ligos ir kretinai, bėga nuo savęs paties

Kam gi duota ta galia?

Kad gyvenimą į veiksmą įlieti,

Maldas sau ryte kalbėti

Rytas, vakaras matau save tėkmėj

Laukiu ir viliuosi, kad Lietuvoj

Atsiras dar vietos, sveikiems, geriems darbams

Ryto žara nusinešė jus gana toli!

Papt ir kvepia nauja rytmečio asorti.