Kategorijos
Pagrindinis

Satyra ne prozoj

Satyra kaip arfa

Ji skamba gražiai

Ji mėto į šonus

Ir skamba ramiai

Jos stygos auksinės

Jos pilvas gilus

Suvalgys ir ji

Jus savo pietums

Kategorijos
Pagrindinis

Sužibo žvaigždė danguje


Sužibo skaisčioji
Vėl šviečia diena
 
Su nauju ūpu
Aš pradedu ją
 
Linksmybės ir juokas
Ne vaikas, o apuokas
 
Kranksnoja kaip varnas

Kategorijos
Pagrindinis

Naujas startas

Naujas startas

Nauja diena

Suvokti kas tikra yra pano pareiga

Linkėjimai tiems, kurie dar budi

Surasdami save ir

Matydami savo būtį

Likimas ne mostais

Laimę kabina

Tai bėgantis laikas

Nusruvo žemyn

Žemelė pavargo ir naujas

Mėnulis vis šviečia ir klausosi ką tu kalbi

Kategorijos
Pagrindinis

Auksiniai krantai

Auksiniai krantai

Ir saulėtos svajonės

Aš pamenu tave

Ir tavo abejones

Nukritusi saulė

Į jūrą, dar šviečia

Į kitą naktį

Nerimastingai kviečia

Auksinės svajonės

Beribiai krantai

Sugalvoki tu norą

Ir paleisk jį ramiai

Sugrįšiu tenai kur jūra banguoja

Kur tavo svajonė, saule alsuoja…

Kategorijos
Pagrindinis

Atpildas už tai

Kai svajonėse paskestam

Ir liejasi aistra plačiai

Vėl skubam vienas kitą apglėbti

Kaip apglėbia vaikus tėvai

Vėl aistrą tavo aš jaučiu

Įsimylėjęs lig ausų

Atpildas už tavo meilę

Tai šypsena manam veide…

Kategorijos
Pagrindinis

Sapnai

Daug sapnuose regiu

Gražiuosius slėnius ir kalvas

Mes ne mūrai ne valstiečiai

Kokių gi pilna ši planeta

Suvokti save ir savo būtį

Pirminė mūsų pareiga

Suvokti išmintį ir meilę

Esant Dieviškojoj šviesoje

Kategorijos
Pagrindinis

Tebūnie

Tebūnie ir naktys tylios

Ir sapnai viršum debesų

Vistiek mano ėjimas

Amžinybės akimirka

Sušlapus braidant praeities laiku

Bridimas į priekį ar atgal

Vistiek nuves į savo svajonę

Galbūt kažkas paklaus

Ir dings abejonė

Ar likti čia ar ne?

Kategorijos
Pagrindinis

Saldi naktis

Saldžios tavo lūpos

Tarsi vyšnios pievoj

Šypsena tava, kaip saulė

Ateina ir rodosi su kiekviena diena

Šilta, šalta nesvarbu!

Juk, mes esame visi kartu…

Kategorijos
Pagrindinis

Svajonė

Svajoju, svajojau

Ir dirbau kasdien

Svajonėse štai miega

Užmigusiu balsu

Ir laikas ir vaikas

Vėl skuba pirmyn

Tave aš uždegsiu

Liepsna tavojoj širdį

Vėl kinta ir skauda

Daugiau nebegrįš

Sustingęs ten laikas

Kaip serganti širdis

Kategorijos
Pagrindinis

Ilgesys

Ilgesingai laukiau tavęs

Tavo rankų švelnumo

Tu visai kaip mirtis

Neturinti savo rojaus sodo

Ir laikas ir paikas

Ne vaikas esu

Tik štai sugrojo žadintuvas

Visu įmanomu garsu