Kategorijos
Pagrindinis

Tarp tų, kurie…

Tarp tų

Kurie buvo draugais

Ir tarp tų

Kurie nekentė

Spindėjo meilė akyse

Ir tvirtas noras pulti…

Kategorijos
Pagrindinis

Judu į priekį

Judu į priekį, naujam ryte.

Ir plaka laikas širdimi.

Stebiu prabėgančius metus.

Į tave ir tik į tave aš einu.

Kategorijos
Pagrindinis

Retas paukštis

Retas paukštis tu tyloj

Vis rėkia kažkas viduj

Tamsuma, aplink tave

Neša mintis, vėjas sapnuose

Kam tos svajos ir tyla

Jei kalbi kas patinka

Kam ta muzika tada

Jei zyzia ir skausminga?

Kategorijos
Pagrindinis

Kas?

Kas pajaus tavo skausmą?

Ašaras riediejusias skausme

Kas paims tau už rankos

Nuves kur liejasi tyla,

Kas paguos kai skauda sielą

Kas išties tau draugo ranką

Kas mylės visad tave?

Kategorijos
Pagrindinis

Dinamika ir jos statika

Tai kas dinamiška

Tas ir gražu

Kruta rytais kūnai

Pamažu

Seilėjas ir drimba

Rytinė kava

Kam rėkia, ką siurbia

Kas eina su tyla.

Kategorijos
Pagrindinis

Kam gi tai ko nereikia

Ir kam visa tai, klausiu aš savęs

Kam aš matau, tai kas ne mano

Kam žmogus puola į duobę

Kodėl ir kam, visi gslvoja?

 

Kam ta saulė ir mėnulis

Kam šilta kava

 

Kam tas gyvenimas tau duotas?

Tik kam, ar ištikrųjų ką….

Kategorijos
Pagrindinis

Saulė šešėlio tyloje

Supas, juda saulė danguje

Spindi, atiduodama visą save

Augina ir glosto, šildo ir saugo

Kiekvieną rytą, tau labas sako

 

Kategorijos
Pagrindinis

Lemtyje

Lemtyje matau tave,

Tavo grožį ir simpatiją
Naktimis regiu tave

Tu mano apatija
Vėl ir vėl myliu tave

Gyvenimas ir likimas
Vėl ir vėl ir vėl ir vėl

Matosi tavo fascija

Kategorijos
Pagrindinis

Tankmėje

Tankmėje matau arimą

Lauką, pievą, kelią, upę

Atspindys praėjusios dienos

Vis skuba tuo pačiu ritmu
Naktį įmigus, kaip visada

Ateis nauja diena.

Kategorijos
Pagrindinis

Kai buvau jaunas

Kai buvau jaunas ir drąsus

Vaikščiojau po klaidžius kelius

Daug pamokų ir santykių gavau

Kol galiausiai supratau

Jei nesistengsi mielas vaike

Nei duonos, nei laiko, neturėsiu.

Įstojau į rikiuotę aš,

Kažkas supras, kažkas pasmerks.

Tik savastį suradęs naują saulę

Į šviesų rytojų, einu aš.

Tik viską ką savį neši

Yra tikroji, tavo prigimtis.