Kūrybinės teisės.

Norint panaudoti mano kūrybos tekstą, reiktų gauti raštišką mano leidimą.

Bet ką ten, Nėra psicham jokių teisių. Kopijuokit.