Žių ten toli

Žiūrėk iš kur kilęs esi

Kol, nepraradai savęs visai

Kol, tavo siela džiaugias

Kol girdisi Tasai

Kai saulė šildo kūną

Ar klausti tu savęs?

Dėl ko pasaulis sukas

Kam tau duotas kelias

Kur jis veda vis?

Pavargo tavo kūnas

Mylėti, ir kentėti

Garsiai tylėti

Ramiai numirti


Paskelbta

sukūrė

Žymos: