Tos eilės

Kuriu ir kursiu

Einu ir eisiu

Mylėt mylėsiu

Tave širdyje turėsiu

Vėl skuba eilės

Gatve vingiuoja

Vėl aušta rytas

Vėl aš žygiuoju

Dėl ko ir kam

Dėl ko ir kam aš tave myliu

Dėl ko klausau prakeiktų kalbų?
Kam aš savo duoną kasdienę dalinu

Kam aš stoviu tarp dviejų karių
Supratimas mano aiškus

Gyvenimo likimas subtilus
Jei tu būtum čia, taptų viskas aišku

Bet kolkas, aš einu savuoju keliu

Pasakos

Pasakos gimsta iš švelnumo šaltinių

Vakaro gaivos, prisilietimų švelnių
Kas jas girdi, visad supras

Kas juose gyvena, meilę atras.

Sutemos akies kamputį

Temsta, ryja, klykia, bėga

Saulė sukasi aplink
Kas suprasti tamsą gali?

Kam jau sutemos širdį?
Tik likimas balzganotas

Tik sunki žmogaus dalia
Sukasi vėl sušiktas likimas

Seno filmo eigoje
Vėl ir vėl sustoja paikas

Krabas  Bostono centre
Aš juk Dievo, meilės vaikas

Aš juk didelė valia
Aš sugriausiu, aš pakeisiu

Pomidorų padaže!

Paragausiu

Štai šakutė

Štai mėsa

Štai lėkštutė 

Štai mėsa

Štai ji lenda

Štai vaitoja

Štai ji krimsta

Štai dejuoja
Ar ne tam man duotas stalas

Ar ne tam aš čia esu
Skanūs kūnai – vampyrizmas

Suteptas gyvulio krauju.

Sapnas

Jau vakaras vėl atėjo

Jau aplink, tylu, ramu
Dega, spindi languose šviesos

Viskas virsta jaukumu
Kaip bebūtų aš jau čia

Šilto patalo ir sapnų – sapne.
Vėl ir vėl jis kviečia mus

Gal įtrauks, o gal pabus
Sapnas, sapno šeimininkas

Sapno toliai purvini
Sapno tylą, sapno kelią

Miegant savyje regi.

Tuštumoj

Tuštumoj nuvysta gėlės

Stingsta vargani veidai
Tuštumoj aš lieku vienas

Ten ir baigsis viskas tuoj
Tylios gijos, tylūs žodžiai

Rimastis visur aplink
Su tyla ir aš ilsiuosi

Su tyla ir vienumoj.

Naujųjų metų rytas

Tyla! … Tyla. Tyla..

Net snaigės miega danguje.

Dar oras pilnas neužmirštamų linkėjimų,

šypsenų ir fejerverkų kvaitulio…

Ir rytas žengia nuostabus

Į kiekvienos šeimos namus,

paliesdamas dar miegančius visus nematoma

Vilties skraiste

… suklykė paukštė danguje,

ką reiškia jos žinia šventa?

Irena Gosteva 2018-01-01

Tykiai

Tykiai smilksta dūmas

Šoka tylos šokį
Dūmo to gardumas

Tylos išreikštas jaukumas

Kai suprantu

Kai suprantu kas esi

Nelieka abejonių
Kelionėje link savęs

Mažiau delonių