Truputį

Truputį gėrio, truputį blogo

Truputį melo, truputį tiesos.

Truputį balto, truputį juodo.

Truputį pykčio, truputį meilės tyros.

Truputį savęs, truputį tavęs

Truputį nieko, truputį visko.

Truputį, tiktais truputį….

Įkvėpimas

Įkvėpimas, padėties stoka

Galvoje burzgimas, vėl įjungta mašina
Vėl saulelė šviečia, vėl graži diena

Kam tau mano vardas, balzgana dalia?

Kava

Vėl rytas

Už lango medžiai šnabžda
Vėl vėsina mus gaiva
Vėl rytas

Vėl saulė

Vėl gardi ryto kava

Pasakojimas apie niekutį

Vardu Niekutis aš esu

Drūtas oras ištiesų
Niekas mano Tėvas

Vėjas pučia iš pietų
Niekas niekui niekas

Prisiminimas praeitų dienų
Niekas tai tu.

Apie gėlę

Apie gėlę

Apie saulę

Apie tave

Apie meilę

Apie giesmę

Apie viską kas yra

Kad išreikšti mintį

Kad išreikšti mintį

Suvaldyti save
Pažerti daug žodžių

Ir liudyt save

Vienišos

Vienišos eilės

Varguolio dalia
Sustingęs gyvenimas

Pabaigos pradžia
Apkartusi duona

Vėl stingsta delne
Tai mano likimas

Gyvenimo eigoje

Kodėl ir kam?

Kodėl ir kam?

Aš vėl klausiu savęs,
Kodėl ir kam?

Aš einu nuo tavęs.
Kodėl ir kam?

Man ta meilė!
Kodėl ir kam?

Aš vis tave menu…

Kam man duotas

Kam man duota ši pekla

Kur aš einu visur aš sielas tik randu
Kodėl išgirdęs naują žodį

Aš apsijuosiu šarvais?
Ar netam man gyvenimas duotas?

Kad nugyventi jį išdidžiai?

Po pasaulį

Po pasaulį aš keliauju

Savo kryžių aš nešu
Sutinku vis naują dieną

Sustoti eiti neketinu.
Vėl sužibo, sužaibavo

Vienatvės dienos griaustiniu.
Ar pajėgsiu, ar sustosiu?

Būt su tavim kartu?
Saulės vėjas ir gaivus lietus

Mano palydovai į gimtus namus
Saulės žiūpsnio ir gaivos

Meilės Viešpačio tyros.
Vėl ir vėl meldžiu aš ten

Kur gyvena angelai
Kur nuoširdus juokas

Kur su tavim aš esu…