Categories
Pagrindinis

Lemtyje

Lemtyje matau tave, Tavo grožį ir simpatijąNaktimis regiu tave Tu mano apatijaVėl ir vėl myliu tave Gyvenimas ir likimasVėl ir vėl ir vėl ir vėl Matosi tavo fascija

Categories
Pagrindinis

Tankmėje

Tankmėje matau arimą Lauką, pievą, kelią, upę Atspindys praėjusios dienos Vis skuba tuo pačiu ritmuNaktį įmigus, kaip visada Ateis nauja diena.

Categories
Pagrindinis

Kai buvau jaunas

Kai buvau jaunas ir drąsus Vaikščiojau po klaidžius kelius Daug pamokų ir santykių gavau Kol galiausiai supratau Jei nesistengsi mielas vaike Nei duonos, nei laiko, neturėsiu. Įstojau į rikiuotę aš, Kažkas supras, kažkas pasmerks. Tik savastį suradęs naują saulę Į šviesų rytojų, einu aš. Tik viską ką savį neši Yra tikroji, tavo prigimtis.

Categories
Pagrindinis

Kai skandinau

Kai skandinau liūdesį tyloje Atspindžiai rodydavo mirtį Kai buvau šalia tylosKildavo triukšmas Gyvenimo kelias nelygusKreipiau dėmesį į svetimus Gyvenau ne dėl savęsO dėl kažko kito Tirpau kaip tirpsta cukrus vandenyjeIr vis ėjau, ėjau ir ėjau

Categories
Pagrindinis

Kai sukaisi

Kai mylės tava širdis Ir kvėpuosi tu grynu oruKai kregždė skris Kai saulė šviesKai aš priglusiu šalimais Ir mylėsi tu maneO Saulele danguje

Categories
Pagrindinis

Tas posmas…

Daug eilėraščiū danguj Lietumi eilės lyjaMudu dviese sutemoj Meilės laužą kuriamLiepsnoja du aistringi kūnai Šildo širdį geismo juostaKam tos dienos? Vienišame uoste…

Categories
Pagrindinis

Dievo kelias, mums nežinomas

Dievo keliai nežinomi Lemtis į priekį nenumatyta, Samtis sriubos kasdieną Kasdienė malda tavo lūpose. Sujungtas laikas ir veiksmas, Nustelbia vėlei tave. Vėl skamba laukinis judimas Sakant tai kas esmėje.

Categories
Pagrindinis

Tarsi gėda būti tuo…

Nenusisuk, o Viešpatie, nuo sunkios žmogaus dalios Nežudyk jo sielos.Štai nurodyk kelią ten Kur negėda būtų būti savimiIr taip trapus tas mano kūnad Nustelbia gyvenimo gijasŠaukia, vienišas likimas Kas supaistys ką ten rodo TasAukštybėse jis sėdi Meile kasdien maitina maneSaulės, ir šilto vėjo Gaivos mano sieloje.

Categories
Pagrindinis

Suprasdamas kas tikra

Suprasdamas kas tikra, Aš einu savuoju keliu.Daug sunkumų bepatyręs Mokausi iš likimo pamokųGyvenimas vis skuba, o štai aš Įsikibęs į likimą, niūniuoju senąsias maldas

Categories
Pagrindinis

Kai aš jaunas buvau

Kai aš jaunas buvau Ir pilnas gyvybės Linksmas dainas niūnevau Apie laimingą jaunystę Tik bėgantis laikas Sustabdė mane Supratau, kad gyvenimas Tai viskas, tarsi kine. Vėl krykščia kvailystė, Jauna ir basa, Tik kūnas suseno, Ir tuomi pasaka baigta.