Kategorijos
Pagrindinis

Saulėtam ryte

Saulėtam ryte

Gaivi kava

Truputis dūmo

Štai nauja dienos pradžia

Kategorijos
Pagrindinis

Ruduo atėjo

Jau voratinkliai nukaro

Supasi karklai vandenyse

Saulė už debesų dainuoja

Ir laukia ateinančios żiemos

Żvarbus tas vėjas

Żmogu blaško,

Vis supa użmaršties laukuos

Vėl lapai gelsta, vėl šaltis bunda

Ruduo atėjo atgalios.

Kategorijos
Pagrindinis

Vėlu

Teliuskuoja vanduo

Šaltiniai teka

Pildosi oras gaivumu.

Jau šiek tiek vėlu.

Kategorijos
Pagrindinis

Kartais būna daug geriau

Kartais bėgam

Kartais lekiam

Kartais skubam

Kartais verkiam

Kam tas laikas

Kam ta tiesa

Kas gi gali

O kas ne!

Kategorijos
Pagrindinis

Sunki būtis

Abstrakcija, sunki būtis

Geriau eiti paprasčiau.

Kad suprastis savastis

Reikia žiūrėti į viską plačiau.

Nori laisvės, be tiesos?

Ne, juk taip nebūna!

Šauki laukinių balsais.

Tavo gyvenime tamsu!

Kategorijos
Pagrindinis

Savo sapnuose

Rašau iš rytmečio rasos .

Šaukiu vėju tave.

Gal kas tave paguos?

Gal myli, jie labiau save?

Šypsenos te žiba,

Tavo dantyse.

Kažkada viskas sugrįžta,

Savo sapnuose!

Kategorijos
Pagrindinis

Saulutė

Duota tai kas šviečia skaisčiai

Saugo savo gerumu,

Saulės gėlės ir laukai

Kur bitutės skraido,

Saulė motulė jas globoja gerumu

Kiekvieną rytą, vis budina, vis krutina

Vis tyli, o ji šypsos

Ji visada linksma.

Šviečia skaisčiai danguje 🙂

Kategorijos
Pagrindinis

Ryto asorti

Danguje sužibo žvaigždės, aplinkui gera ir tylu

Virtuvėj krosnis rūsena su žaru

Kepa duona ir mėsa, ot gera šiandien puota!

Rytą kėlęs, daug nudirbai

Skamba ryto bažnyčių varpai

Kviečia rytas į naują dieną, ten ir gimė, pats tasai..

Ryto saulė daug dorybės, savitu tyrumo ir gaivos

Sako anksti kėlęs ir anksti vedęs nenusivilsi, daug kam tai atrodo netiesos

Melas, ligos ir kretinai, bėga nuo savęs paties

Kam gi duota ta galia?

Kad gyvenimą į veiksmą įlieti,

Maldas sau ryte kalbėti

Rytas, vakaras matau save tėkmėj

Laukiu ir viliuosi, kad Lietuvoj

Atsiras dar vietos, sveikiems, geriems darbams

Ryto žara nusinešė jus gana toli!

Papt ir kvepia nauja rytmečio asorti.

Kategorijos
Pagrindinis

Fantastika 2

Kategorijos
Pagrindinis

Fantastika